Velkolom Čertovy schody

Velkolom Čertovy schody těsně sousedí s Koněpruskými jeskyněmi ve středočeském kraji. Jedná se o obrovský etážový vápencový lom. Vápenec se zde těží zhruba od roku 1963 a podle posledních odhadů jsou zde zásoby na zhruba dalších 100 let.